Taisyklės

Šios taisyklės (toliau – Taisyklės) yra teisinis dokumentas ir galiojanti sutartis, kurioje nurodomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės ir pareigos visais su pirkimu ir pardavimu susijusiais klausimais. Pirkėjas, pateikdamas užsakymą www.karaliskaroze.lt elektroninėje parduotuvėje (toliau – El. parduotuvė), automatiškai sutinka su Taisyklėmis.

Pateikdamas užsakymą klientas (toliau – Klientas) sutinka, kad El. parduotuvėje būtų tvarkomi jo asmens duomenys, tikslais, nurodytais šio puslapio Privatumo politikoje. Pirkėjas sutinka, kad jo nurodytu elektroninio pašto adresu būtų siunčiami pranešimai, susiję su prekių užsakymo vykdymu.

Pirkėjas privalo Pardavėjui pateikti išsamią ir teisingą informaciją bei sumokėti nurodytą sumą už užsakytas prekes. Jei Klientas pateikia melagingą ar klaidinančią informaciją arba neinformuoja Pardavėjo apie asmens duomenų pasikeitimą, El. parduotuvė pasilieka teisę užsakymo nevykdyti.

Pardavėjas užtikrina tinkamas sąlygas Pirkėjui naudotis El. parduotuvėje teikiamomis paslaugomis bei tvarkyti jo asmens duomenis, atsižvelgiant į šiame puslapyje nurodytą Privatumo politiką. Esant svarbioms aplinkybėms, Pardavėjas gali nutraukti valdomo tinklalapio veiklą ar vienašališkai pakeisti šių Taisyklių sąlygas apie tai neįspėjus Pirkėjo.

Pirkėjas turi galimybę El. parduotuvėje užsakyti prekes jam patogiu metu ir atsiskaityti už jas visais puslapyje nurodytais ir pateikiamais būdais. Pirkėjas, užsakydamas prekes, nurodo teisingą prekių pristatymo vietą ir gautas prekes priima pats bei negali reikšti pretenzijų El. parduotuvei, jei prekės pristatomos kitam asmeniui, užsakymo metu nurodytu adresu.

Prekių pristatymo terminai priklauso nuo individualios situacijos. Pardavėjas nėra atsakingas už Prekių pristatymo terminų nesilaikymą, jei tai įvyksta ne dėl jo kaltės ar ne nuo jo priklausančių aplinkybių. 

Pirkėjas privalo kuo skubiau informuoti apie pažeistą gauto siuntinio pakuotę ar gautas prekes, neatitinkančias vykdyto užsakymo. Jei Prekė grąžinama atgal Pardavėjui dėl Pirkėjo kaltės, Pirkėjas iš naujo atlygina Pardavėjui visas su siuntimu susijusias išlaidas. Jei Pirkėjas atsisako pakartotinai priimti siuntą, pinigai už siuntimą jam nėra grąžinami.

Kiekviena www.karaliskaroze.lt El. parduotuvėje parduodama prekė yra pateikta su visa reikalinga informacija. Pardavėjas, iš anksto neįspėjęs Pirkėjo, gali planuoti bei vykdyti nuolaidas, žaidimus, keisti akcijų sąlygas ar jas nutraukti.

Šioms Taisyklėms yra taikoma LR teisė ir, nepavykus kilusių klausimų išspręsti derybų būdų, konfliktai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka. Visa su El. parduotuvės veikla susijusi infomacija gali būti pateikta elektroniniu paštu info@karaliskaroze.lt